چگونه زندگی کنیم ؟

 

اهالی یک روستا تصمیم گرفتند برای نزول باران

دعا کنند . روزی که تمام اهالی برای دعا در

محل مقرر جمع شدند ، فقط یک پسر بچه با

چتر آمده بود ،  این یعنی اعتقاد

 

اعتماد را می توان به احساس یک کودک یک

ساله تشبیه کرد ، وقتی که شما آن را به بالا

پرتاب می کنید ، او می خندد ...  چرا که یقین

دارد شما او را خواهید گرفت ، این یعنی اعتماد

 

هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان

از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم . ولی

شما همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید ،

این یعنی امید

 

/ 0 نظر / 11 بازدید