قلم

 

 

 

 

 

شبی از سوز دل گفتم قلم را

 

بیا بنویس غم های دلم را

 

قلم گفتا برو بیمار عاشق

 

ندارم طاقت این بار غم را

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید