مجنون و عشق الهی

 

روزی مجنون از روی سجاده شخصی عبور کرد ،

 

 

مرد نماز را شکست و گفت :

 

 

مردک ! در حال راز و نیاز با خدا بودم

 

 

برای چه این رشته را بریدی ؟

 

 

 

مجنون لبخندی زد و گفت :

 

 

من عاشق بنده ای بودم و تو را ندیدم

 

 

تو عاشق خدا بودی

 

 

چطور مرا دیدی ؟ !!!

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید