خداحافظ

 

خدا حافظ

 

 

 

 

گل مریم گل مظلوم و پر دردم

 

 

 

نشد با این تن زخمی به آغوش تو بر گردم

 

 

 

نشد تا بغض چشمات رو به خواب قصه بسپارم

 

 

 

از این فصل سکوت و شرم غم بارون رو بردارم

 

 

 

 

خدا حافظ

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید