درمان عشق ....

گفتمش آغاز درد عشق چیست ؟

 

گفت : آغازش سراسر بندگی ست !

 

گفتمش پایان آن را هم بگو ؟

 

گفت : پایانش همه شرمندگی ست !

 

گفتمش درمان دردم را بگو ؟

 

گفت : درمانی ندارد ، بی دواست !

 

گفتمش یک اندکی تسکین آن ؟

 

گفت : تسکینش همه سوز و فناست !

 

 

/ 0 نظر / 66 بازدید