/ 2 نظر / 45 بازدید
نیوشا

سلام عسيم خوفي؟؟؟؟ممنوم که تو اين چند وقته اومدي به وبلاگم سر زدي هر دفعه نظر گذاشتي اين شايد آخرين مطلبي باشه که بره احساس عميق دوس داشتن باشه....اميدوارم که تو اين چد وقته اوديو مطلبامو خوندي نظر گذاشي هيچ وقت بدون نظر نرفتي اميدوارم که وبلاگ احساس عميق دوس داشتن مطالبي داشته باهش تا حالا تونسته باشيد ازش استفاده کنيد حداقل يکمم قشنگ باشه مطلبا ش خوب مي خواستم بگم که آپم شايد يا حتما اخرين آپ اين وب خوب فعلا يا براي هميشه بوس بوس باباي تابعد...... بهاران من ، طوفان ها در رقص عظيم تو به شکوهمندي نيلبکي مي نوازند ، و ترانه ي رگ هايت آفتابي هميشگيست {{[گل]}{[گل]}{[گل]}}