انتظار

 

 

 

می کشد هر روز دلها انتظار

 

 

انتظار یاری از نسل بهار

 

 

می رسد از راه خسته تک سوار

 

 

سبز در سبز آسمانی پر غبار

 

 

می رسد آخر سواری سبز پوش

 

 

شالی از نور خدا بر روی دوش

 

 

بر سر هر جاده ای پل می زند

 

 

روی هر سجاده ای گل می زند

 

 

کعبه از مهدی گلستان می شود

 

 

در درون خانه مهمان می شود

 

 

کاش برگردی به زودی پیش یار

 

 

سینه را خالی کنی از انتظار ...

 

 

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
فاطمه

انتظار خسته ...................

علی

یا علی گفتیم و عشق اغاز شد ..

پسر خوب

ستخته انتظار کشیدن