دنیای وارونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مینا

درد همان درد گرگ همان گرگ متن و تصویر کاملا همخوانی داشت و دنیایی از معنی و مفهوم را در دل خود گنجانده بود.