شقایق ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
خسته دل

به ما هم سر بزن با مرام

خسته دل

به ما هم سر بزن با مرام

مهدی ملقب به قدیمی

تو هرگز دلتنگی چشمانم را ندیدی و تصویر خاموشی قلبم را در روشنای آرزوهایت تو فریاد سکوتم را در میان واژگان روزمره زندگی نشنیدی تو فرصتی نداشتی برای برداشتن سیب سرخی از دستانم فرصتی نداشتی برای باور کردن باورهایم جاده ها چنان تو را در خود گرفتار کرده اند که لحظه ای توان ایستادن نداری تو فرزند سفر بودی و من نواده سکوت خویشتن دیگر انتظارت را به انتظار نخواهم نشست برو مسافر جاده قدم های تو را دلتنگ است ============= سلام رفیق . حال و بال چطو مطوره ؟ نمیخوام مزاحم اوقاتت بشم فقط اینکه من آپم و اگه با منت قدم روی چشمای قدیمی ترین مهدی ئنیا بزاری خوشحالم میکنی . سبز باشی و مانا . یاحق . رخصت .[گل]