رمز موفقیت !

 

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست.

سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به

نزدیکی رودخانه بیاید. هر دو حاضر شدند.

سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد

رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر

گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد

جوان، او را شگفت زده کرد.

مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط

قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد

محکم نگاه داشت. سقراط سر مرد جوان را از

آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد

کشیدن یک نفس عمیق بود.

سقراط از او پرسید، " در آن وضعیت تنها چیزی

که می خواستی چه بود؟" پسر جواب داد: "هوا"

سقراط گفت:" این راز موفقیت است!

اگر همانطور که هوا را می خواستی در

جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد

 

 

 

 

" رمز دیگری وجود ندارد "

 


/ 3 نظر / 14 بازدید
سیمین

زندگي دفتري از خاطرهاست يك نفر در دل شب يك نفر در دل خاك يك نفر همدم خوشبختي هاست يك نفر همسفر سختي هاست چشم تا باز كنيم عمرمان مي گذرد ما همه همسفريم

محمد پورغلامی

با سلام پیشاپیش کریسمس مبارک آپم یک سر بزن و نظر بده ممنون محمد پورغلامی

خسته دل

به ما هم سر بزن