برف

 

الا ای برف !

 

چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟

 

 

بر این دنیا که هر جایش رد پا از خبیثی است

 

 

مبار ای برف !

 

تو روح آسمان همراه خود داری

 

 

تو پیوندی میان عشق و پروازی

 

 

تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏ها

 

 

تو که فصل سپیدی را سرآغازی

 

 

 

مبار ای برف !

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید