یک توصیه

 

یک توصیه که به درد زندگی مون میخوره !!
 
 
همیشه با گارد حمله جلو رفتن خوب نیست گاهی اوقات باید
 
خیلی عادی جلو رفت تا رقبا فرصت دفاع رو از دست بدن اونوقت
 
که موقعش بود باید دوید و پیشی گرفت
 
جایی خواندم که توصیه کرده بود در جلسات قدری خودتون رو به
 
سادگی و ساده لوحی بزنید. ضرر نمیکنید. وقتی خودتان را
 
خیلی باهوش و تیز نشان دهید، طرف مقابل هم سعی میکند
 
دقت بیشتری کند و ممکن است به ضرر شما تمام شود.
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 7 بازدید