سخنان ماندگار

 

از کسانیکه از من متنفرند ممنونم ،


آنان مرا قویتر میکنند !    

                     

 

از کسانیکه مرا دوست دارند ممنونم ،


آنان قلب مرا بزرگتر میکنند !


 

از کسانیکه مرا ترک میکنند ممنونم ،


آنان به من یادآوری میکنند که هیچ


چیز تا ابد ماندنی نیست !


 

از کسانیکه با من میمانند ممنونم ،


آنان مفهوم دوست داشتن واقعی را به من می آورند !

 

/ 0 نظر / 21 بازدید