شعر شب یلدا

 

     شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره   

بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

     شب شادی وشـــور و مهربانی است    

زمـــــــان همدلی و همزبانی است

           در آن دیدارهــــــــــــا تا تـــــــــازه گردد     

محبت نیـــــــــــــــز بی اندازه گـردد

   به هرجا محفلی گرم و صمیمی است  

که مهمانی درآن رسمی قدیمی است

   به دور هم تمـــــــــــام اهــــــل فامیل  

 

شده بر پا بســــاط میــــوه – آجیل

       ز خـــوردن خوردنِ این شـــــــــام چلّه    

شود مهمان حسابی چاق و چلّه!!

   همــــــــــه با انتظاری عاشقــــــــــانه 

نظـــــــر دارند ســـــــــوی هندوانه!

     نشسته با تفاخـــــــــر  تــوی سینی     

کنارش چاقـــــــــــویی را هم ببینی

       چو گــــــــردد قــاچ قــــاچ آن هندوانه    

  شود آب از لب و لوچـــــــــــه روانه!

     بســــــاط خنده و شادی فراهـــــــــم     

اس ام اس می رسد پشت سر هم

         جوانان آن طرف تـــر  جـــــــوک بگویند    

دل از گرد و غبــــــار غـــــم بشویند

  کسی را گـــر صدایی نیم دانگ است   

در این محفل پی تولید بانگ است!!

        زند بــــــــا “ای دل ای دل”  زیـــــر آواز    

ز بعد آن  “هاهاها”یی کند ســـــاز!

   ببندد چشــــــــم و جنباند ســـرش را   

بخواند شعـــــــــــــرهای از برش را!

     چنین با شور و نغمه – شعر و دستان     

خرامان می رســــــد از ره زمستان

     شمردم مــــن ز چلّــــــــه تا به نـــوروز    

نمانده هیچ؛ جز  هشتاد و نه روز !

   کنـــــون معکــــــــــوس بشمارید یاران    

که در راه است فصــــــــل نوبهاران….

 

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
دختر طوفانی

شب یلداست چنان باش ک خرابت نکند/غافل از واقعه کرب و بلایت نکند/ای ک دم میزنی از عشق حسین بن علی/آنچنان باش ک ارباب جوابت نکند. [افسوس]

دختر طوفانی

شب یلداست چنان باش ک خرابت نکند/غافل از واقعه کرب و بلایت نکند/ای ک دم میزنی از عشق حسین بن علی/آنچنان باش ک ارباب جوابت نکند. [افسوس]