عشق .. !!!

 

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی

دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال

 

#####################

 

عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی

ارزش است  دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که

روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد

 

#####################

 

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها و عبور

سال ها بر آن اثر می گذارد  دوست داشتن در ورای سن و زمان

و مزاج زندگی می کند

 

#####################

 

عشق طوفانی و متلاطم است
 

دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار وسرشار از نجابت

 

#####################

 

عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی

"فهمیدن و اندیشیدن "نیست دوست داشتن، دراوج، از سر حد

عقل فراتر میرود و فهمیدن و اندیشیدن را از زمین می کند و

باخود به قله ی بلند اشراق می برد

 

#####################

 

عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند
 

دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند

 و می یابد

 

#####################

 

عشق یک فریب بزرگ و قوی است
 

دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق

 

#####################

 

عشق در دریا غرق شدن است
 

دوست داشتن در دریا شنا کردن

 

#####################

 

عشق بینایی را می گیرد
 

دوست داشتن بینایی می دهد

 

#####################

 

/ 0 نظر / 10 بازدید