نقطه عشق ...

 

نه مرادم ،

نه مریدم ،

نه پیامم ،

نه کلامم ،

نه سلامم ،

نه علیکم ،

نه سپیدم ،

نه سیاهم ،

نه زمینم ،

نه سرابم ،

نه برای دل تو جام شرابم ،

نه گرفتار و اسیرم ،

نه حقیرم ،

نه فرستاده ی پیرم ،

نه جهنم ،

نه بهشتم ،

نه چنین بوده سرشتم ،

این سخن را من ، امروز نگفتم ،

ننوشتم ،

بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتند ،

حقیقت نه برنگ است و نه به بو ،

نه به های است و نه به هو ،

نه به جام است و سبو ،

گر به این نقطه رسیدی !

بتو سر بسته و در پرده بگویم که

تو خود

 

نقطه عشقی !


/ 2 نظر / 11 بازدید
نیوشا

سلامممم عسييييمممممممم خوفييييي؟؟؟؟؟بدوبيا آپم خوجحالم ميکني راستي نظريادت نره ها باشه نظر ندي ناراحت ميچماااااا خيلي پروشدم خوب حتما بيا منتظرتم گلمممممم خوب فعلابوس بوس بابايييييييي تابعددددددد........عسلمممممم.......{ [بوسه]}{[قلب]}{[بوسه]}