بن بست

 

ای ساکن کوچه های

تنهایی بن بست ؟

منم غریبه ترین آشنا

یادت هست

اما که در قفسیم

خبر از دوست نداریم

دلتنگ دوستیم

ولی چاره نداریم

/ 0 نظر / 10 بازدید